Se & göra

Mastområdet

Rastande fågel på åkrarna runt mastområdet domineras av ringduvor och skogsduvor. Tamduvor sällar sig också till ringduveflockarna, och en gång har även en turkduva observerats. Ibland finns massor av sädesärlor, dessutom hittar man en och annan gulärla, både sydlig och nordlig.

En man tittar i en kikare.