Se & göra

Svartsjö dämme

Under våren ses många fiskgjusar. Här snor havsörnen all fisk den kan få. Många sånglärkor rastar under tidig vår. Bland annat kan du se gäss, änder och vadare av många arter. Även rördrom, rovfågelsarter under sträcktid och gulärla.

En kvinna tittar i kikare.