Se & göra

Huvududden

Vandra på åsryggen genom detta fina naturreservat

En kvinna går i skogen.

Det här är en perfekt led för dig som inte vill gå så långt. Huvududden är en del av Uppsalaåsens rygg och är ett av åsens vackraste partier. En kilometerlång stig leder fram till en storslagen utsikt över Mälaren. Vid stranden kan du bada och sedan grilla vid eldplatsen. Ta med dig egen ved.

Packa ner fågelkikaren

Menhammarsviken bjuder dig på ett rikt fågelliv så ta med dig kikaren hit. Salskrakar ses vid islossningen, på sommaren tutar rördrommen i vassarna, vår och höst syns änder och vadare. Vintertid kan man se tornfalk och ormvråk. Andra fågelarter som trivs här är entita, tofsmes, svartmes, trädkrypare, större- och mindre hackspett, nötväcka, domherre och kungsfågel. Vissa år har även rödhake synts till.
Från fågeltornet vid Skytteholm i vikens östra del har du fin utsikt över vassar och strandängar.

Gravar och dödisgropar

På Huvududdens högsta punkt ligger gravrösen som sannolikt är från yngre bronsålder och i reservatets norra del finns en dödisgrop.

Mer information på Naturkartan.se eller app

Huvududden naturreservat finner du också på Naturkartan.
Naturkartan går även att ladda ner som en app.