Se & göra

Äppelgenbank

I slottsparken finns en äppelgenbank med ett 50-tal olika äppelsorter.

Äppelträd i äppelgenbanken

Äppelgenbanken har till uppgift att bevara gamla äppelsorter för framtiden. Träden skall kunna leverera sortäkta ympmaterial och användas för förädling.

Ekebyhovs Äppelgenbank tillkom 1998 genom ett avtal mellan Ekerö kommun och Nordiska Genbanken. Den omfattar främst bevarande av gamla uppländska sorter men också äldre träd av olika välkända sorter.

Sveriges Pomologiska Sällskap beskär och vårdar träden under vårvinter och höst. Läs mer på svepom.se

Intill Äppelgenbanken finns en formationsskylt med varje träd namngett.