Se & göra

Livet på Birka
& Hovgården

Världsarvet Birka & Hovgården var centrum i Mälardalen under vikingatiden. I Hovgården hade kungen sin residens medan Birka var en viktig handelsplats och internationell hamn för människor från hela världen.

Ett svärd. 

Birka – centrum i vikingahistorien

Få vikingatida platser är så kända som Birka. Staden grundades redan på 700-talet och var en av de viktigaste handelspunkterna i området ända till slutet av 900-talet, då staden avvecklades till förmån för staden Sigtuna.

Den tidigaste stadsvallen restes i samband med att staden började byggas och visar att kungen på Hovgården tänkte sig Birka som ett verktyg för att utvidga och kontrollera handeln i regionen.

En levande stad

Innanför stadsvallarna på Birka var det sällan tyst. Handelsmän från fjärran länder gick omkring på gatorna och varor lastades eller lossades från de långa bryggorna. Men Birka var inte bara en handelsstad, det var också en plats för hantverk och förädling.

I de många träbyggnaderna fanns bland annat hantverkare och konstnärer av olika slag. Smeder, gjutare, garvare och många fler specialister arbetade sida vid sida i skuggan av den långa stadsvallen. Fördelarna var många att samla alla på samma plats, utbytet var stort.

Några män ror i ett vikingaskepp.

En stadskärna i ständig ombyggnad

Arkeologiska undersökningar har visat att husen i staden ofta byggdes om. De gjordes större eller mindre eller till och med vreds, allt med bara några få års mellanrum. Det tyder sannoligt på att hantverkare för kortare eller längre perioder placerades i tjänst hos någon herre, eller så hyrde de verkstadsplatser i den lukrativa stadskärnan.

När en ny hantverkare eller köpman tog över en plats kunde byggnaden anpassas till den nya gästen eller ägarens behov.

Man har också sett att delar av Birka brunnit. Bränderna kan ha uppstått i samband med överfall, men kan i vissa fall också berott på olyckshändelser kopplade till matlagning eller de många verksamheter som var beroende av eldar.

Elikrigare försvarade Birka

Precis som Hovgården skyddades Birka även av kraftiga ekpålar i vattnet, så kallade pålspärrar eller stäk, vilka hindrade skepp från att olovligen fara in i hamnen.

Nedanför borgen låg ett långhus som fått namnet Garnisonen, byggt med konvexa långsidor med anor tillbaka till äldre järnålder. Här bodde en grupp elitkrigare som förmodligen hade till uppgift att leda försvaret av Birka och Hovgården.

De bar ringbrynjor, stäppnomadiska lamellpansar (en slags rustning) och några använde dubbelsvängda pilbågar för bågskytte på hästryggen.

Krigarna hade en egen brygga och förmodligen ett eller flera egna skepp med vilka de kunde patrullera längs farlederna.

En man rider på en häst i skogen.

Tusentals gravar omger staden

Det som gjort Birka viktig för forskningen om skandinavisk vikingatid är de tusentals gravar som omger staden. Många av gravarna är undersökta (men långt ifrån alla), främst av den arkeologiske pionjären Hjalmar Stolpe i slutet av 1800-talet. Mycket av vad vi vet idag om vikingatidens nordbor, deras liv, vardag, gravseder och föreställningsvärld, kommer från resultaten av hans utgrävningar.

Hovgården – kungens residens

Under vikingatiden hade kungen Hovgården på Adelsö som en av sina kungsgårdar. Vid den här tiden reste man helst med båt då vattnen låg öppna, och när vattnet frös under vintern blev släden det bästa alternativet. Vägar fanns, men de väldiga skogar som täckte större delen av landet var oftast farliga och svåra att ta sig igenom.

Vattnen mellan byar och gårdar förenade mer än de separerade och farleden vid Birka och Hovgården var en av dåtidens viktigaste och snabbaste vattenvägar.

Kung var något du förtjänade

Under vikingatiden gick kungavärdigheten inte i arv, det var något du blev vald till och måste förtjäna. För att säkra sin ställning behövdes många vänner och en kungsgård som imponerade, och Hovgården var en sådan kungsgård.

Till Hovgården bjöd kungen in viktiga personer och det var här han höll "gillen", en sammanslutning där medlemmarna lovade varandra ömsesidigt skydd. Här arrangerades också ceremonier och ritualer och med rika gåvor knöt kungen sina vänner och bundsförvanter närmare.

Det var kungen på Hovgården som byggde upp, styrde och beskyddade handelsstaden Birka. Det var den strategiska placering intill farleden mot Gamla Uppsala som garanterade rykte och respekt från förbipasserande. 

En man iklädd vikingautrustning.

Historiskt fornlämningsområde

Hovgårdens fornlämningsområde innehåller mängder av fornlämningar från järnåldern och medeltiden (ca 500-1300 e.v.t) och de flesta lämningar vittnar om makt. På den vikingatida kungsgårdens terrass byggdes på 1200-talet sommarpalatset Alsnöhus och det var här kung Magnus Ladulås instiftade adeln i Sverige år 1279.

Arkeologiska lämningar av naust (ett slags båthus) vittnar om sjöfarten och på flera ställen finns än idag spår av vikingatida vägar. Det, tillsammans med Alsnöhus, är bara några av de historiska platser som du än idag kan se på Hovgården.