Äta, dricka & bo

Färingsö Hembygdsgård

1700-talstorp med liten köksträdgård. Sommarcafé på helger juni-augusti.

Här kan du se en gammal allmogegård med mangårdsbyggnad, vagnslider, loge, magasin (med utställningar), visthusbod, smedja, fiskebod och kyrkstall.