Se & göra

Bokskogen

Här finns rum för en fridfull promenad under de mäktiga trädkronorna

Två pojkar går i en bokskog.

Under tidigt 1800-tal började bokarna skjuta mot höjden och idag är skogen troligen Europas nordligaste självförnyande bokskog. Här kan du strosa omkring bland de mäktiga träden och under maj och juni sprängs parken av färger från de vackra syren- och rododendronbuskarna och äppelträdens vita blommor i äppelgenbanken.