Se & göra

Citadellet

– byggnaden på höjden med det utmärkande taket

Tornvillan

På en höjd väster om slottet kan du ana ett torn som sticker upp bland träden. Det är en byggnad som vi kallar för Tornvillan, eller Citadellet. Det byggdes omkring 1850-talet på uppdrag av utrikesministern Albrecht Ihre när han ägde Ekebyhov. Byggnaden användes då som verkstad och drängstuga för de som jobbade vid Ekebyhov. Den typen av ”enklare” funktioner doldes bakom en mer dekorativ fasad. ´

Fasaden har som ett krenelerat citadell. Med andra ord betyder det en mur eller borg med upprepade upphöjda partier, även kallade tinnar. De upphöjda partierna och resten av taket är täckt med rödmålad plåt. Fasaden är putsad och i gul kulör.

Stilen på arkitekturen kallas för nygotik eller nygöticism, en stil inom arkitektur och konst som växte fram under 1800-talet. Stilen präglas av former som användes under gotiken som är en mycket äldre arkitekturstil. Att stilen hämtat inspiration från en äldre stil speglar också det intresse som fanns för historiska stilar under den tid som nygotiken, och Citadellet, kom till.

På byggnadens framsida finns två dörrar placerade en bit ifrån varandra som är klädda med panel i fiskbensmönster. De är inte original från den tid då citadellet byggdes men mest troligt utformade efter hur originaldörrarna såg ut. Över respektive dörr sitter det ett spetsigt fönster som ger ljusinsläpp. De har däremot spröjs och beslag som är original från det att huset byggdes. Resten av fönsterna på framsidan är utbytta men insatta i de ursprungliga fönsterkarmarna. Lägg märke till att fönsterna varierar i sin utformning. De till vänster om entrédörrarna är mer rundade upptill medan de till höger är mer spetsiga.

På tornet finns ett enklare fönster som visar hur citadellets ursprungliga fönsterutformning och spröjs såg ut. Alla dörrar och fönster är målade i engelskt rött. Högst upp på byggnadens torn sitter gårdsklockan. Fönster och dörrar på baksidan är mest troligt från 70- eller 80-talet. En senare tillkommen utbyggnad går ut i en vinkel från baksidan.

Citadellet är en välbevarad byggnad på området och är en värdefull del av miljön vid Ekebyhov.

Idag används byggnaden av en av kommunens verksamheter, Tornvillan, som är en arbetstränande och arbetsförberedande verksamhet.

Detalj från taket

De upprepade upphöja partierna på byggnadens tak.

Fönster

Fönster på framsidan med rund topp.

Fönster

Fönster med mer spetsig topp, på Citadellets torn.

Tornvillan

Tornvillan sett från baksidan.