Se & göra

Byggnader

Inom slottsområdet finns ett 20-tal byggnader bevarade från olika epoker sedan 1600-talet. Alla med olika funktioner och utseenden. Här berättar vi mer om några av dem.

Tornvillan

Hornska huset

Det här huset, även kallat Stenslottet, finns inte längre kvar. När det fanns var det Ekebyhovs huvudbyggnad, tre våningar högt och byggt i sten. Idag finns det fortfarande kvar bevarade detaljer från stenslottet runt om på Ekebyhovs-området.

Illustration över Hornska huset

Ekebyhovs slott

Ekebyhovs slott är ett av Sveriges största trähus. Det började byggas år 1673 men stod klart först flera decennier senare i början av 1700-talet. Slottet är byggt i en så kallad karolinsk stil med inslag av ”tessinsk klassicism”.

Ekebyhovs slott.

Citadellet

På en höjd väster om slottet sticker denna byggnad upp. Den har utmärkande drag med sina upprepade upphöjda partier längs med taket som har gett sitt namn till byggnaden, Citadellet.

Tornvillan

Kuskbostaden

Byggnad från omkring 1910-talet. Precis nyreonverad men detaljer från stenslottet och 1600-talet finns fortfarande kvar på byggnadens faad.

En putsad villa med tegeltak

Svinhuset

Byggnad från andra halvan av 1800-talet och byggdes för att fungera som svinhus. Idag fungerar huset som ateljé.

Anders Grape

Knalleberg

Det här huset byggdes någon gång under sent 1700-tal och fungerade då som arbetarbostad för de anställda vid Ekebyhov. Idag äger Ekerö kommun huset och hyr ut det till Mälarö skid- och orienteringsklubb som använder det som sin klubbstuga.

Vit byggnad med grön farstukvist.

Smedjan

Den här byggnaden är troligenuppförd under slutet av 1800-talet eller tidigt 1900-tal. Precis då som nu så pågår en smedje-verksamhet här.

Den gamla smedjan med fasad i korrigerad plåt.

Magasinet

Den vita huskroppen byggdes år 1786 och är därmed en av slottområdets äldsta ekonomibyggnader.

Magasinet och utbyggnad

Stallet

Välbevarad stallbyggnad som byggdes 1865 och som än idag används som stall. Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde i bevarandet av hur stallbyggnader byggdes och såg ut under andra halvan av 1800-talet.

Stallbyggnad

Lekstugan

I slottsträdgården finns en lekstuga som enligt uppgifter ska vara uppförd år 1913 av familjen Ihre som bodde på slottet då. Den lilla byggnaden har en fasad klädd i liggande rödfärgad panel. Lekstugan har även en välbevarad liten vitmålad farstukvist med kontursågade räcken.

Anders Grape

Växthuset (renoveras)

Vi saknar uppgifter på när växthuset är byggt. Utifrån äldre foton kan vi anta att det byggdes någon gång under 1800-talets första halva, eller till och med ännu tidigare. Utmärkande drag för byggnaden är det assymetiska sadeltaket. På södra sidan av huset, mot Björkuddsvägen, finns själva växthusdelen.

I skrivande stund renoverar vi växthuset. Framöver planerar vi för att ha någon form av butik här.

Vit byggnad med snett sadeltak. Byggstängsel framför.

Vattentornet

Det gamla vattentornet står gömt på en höjd i bokskogen, nordost om slottet.

Vattentornet byggdes någon gång under första halvan av 1900-talet. Tornets syfte var att leda vatten till trädgårdsanläggningarna vid den dåvarande plantskolan vid Ekebyhov. Vatten från Mälaren pumpades upp till tornet och sen vidare till odlingarna. Med vattentornets placering på hög höjd ovanför odlingarna kunde rätt vattentryck skapas i vattenledningarna. Vid dagens reningsverk som ligger nere vid strandkanten intill Mälaren fanns tidigare ett äldre pumphus som var kopplat till det här vattentornet.

Vattentornet har ett stort kulturhistoriskt värde som en rest från den stora plantskolan som funntis vid slottet.

Anders Grape

Privata bostäder som tidigare har tillhört Ekebyhovs slott

Runt om slottsområdet finns flera privtata bostäder som en gång i tiden har tillhört Ekebyhovs slott. Dessa fastigheter ägs idag av antingen privatpersoner eller av Ekerö kommun. Längs med Björkuddsvägen finns Inspektörsbostaden (se bild ovan), Trädgårdsmästarbostaden och Parkvillan. Mellan Björkuddsvägen och Bryggavägen ligger Arrendatorbostaden.

När dessa byggdes var det för att, precis då som nu, fungera som bostad. Skillnaden då var att det var bostäder för de som arbetade vid slottet eller plantskolan.

Inspektorbostaden
 • Tornvillan

  Citadellet

  – byggnaden på höjden med det utmärkande taket

 • Ekebyhovs slott.

  Ekebyhovs slott

  – ett av Sveriges största trähus

 • Illustration över Hornska huset

  Hornska huset

  – stenslottet som förföll

 • Vit byggnad med grön farstukvist.

  Knalleberg

  – arbetarbostad som blev klubbstuga

 • En putsad villa med tegeltak

  Kuskbostaden

  – nyrenoverat hus med detaljer från 1600-talet

 • Magasinet och utbyggnad

  Magasinet

  – byggnad som blivit utbyggd i etappet och som kanske bär på detaljer från 1600-talets stenslott

 • Den gamla smedjan med fasad i korrigerad plåt.

  Smedjan

  – smedja nu som då

 • Stallbyggnad

  Stallet

  – stallbyggnad från 1865

 • En byggnad med putsad fasad

  Svinhuset

  – svinhuset som blev en ateljé