Se & göra

Stallet

– stallbyggnad från 1865

Stallbyggnad

Stallbyggnaden stod färdig år 1865.

Fasaderna är i spritputs med vit färg och svarta detaljer. Lägg märke till fönstren på stallets västra fasad, samma sida som skylten ”Ekerö ridskola” sitter på. Där är fönsterbågarna i den övre delen av fönstren av äldre modell medan den nedre delen är ersatta i mer modern tid.

Stallet är i form och detaljer mycket välbevarat sedan det byggdes. På så vis utgör byggnaden ett fint exempel på hur stallbyggnader såg ut och byggdes under sena 1800-talet och har ett högt kulturhistoriskt värde. Byggnaden är även ett värdefullt inslag i slottsområdet.

Det är Ekerö kommun som äger stallbyggnaden och hyr ut den till Ekerö ridskola.

1865 står det på byggnaden

Året 1865, då byggnaden stod klar, över vindslucka.

Stallbyggnad

Stallet sett från Björkuddsvägen.