Se & göra

Hornska huset

– stenslottet som förföll

Illustration över Hornska huset

Det här är en byggnad som inte längre finns kvar. Den byggdes under första halvan av 1600-talet på uppdrag av Claes Horn och revs under 1700-talet efter att ha stått och förfallit ett tag.

Hornska huset var huvudbyggnaden och runt om fanns flera andra mindre hus som inte heller finns kvar idag. Huvudbyggnaden var byggd i sten och hade tre våningar. Hornska huset var huvudbyggnaden och runt om fanns flera andra mindre hus som inte heller finns kvar idag. Huvudbyggnaden var byggd i sten och hade tre våningar. Alla rummen i bottenvåningen hade galler framför fönsterna. På andra våningen fanns fem rum där alla hade var sin eldstad. Det fanns också en stor kammare med stengolv. Den tredje våningen var husets huvudvåning. Här låg en stor sal med spis av huggen sten och taken hade vackra målningar. Ovanför tredje våningen fanns inte mindre än två vindar. Den nedersta var uppdelad i tre rum och den översta var helt oinredd.

Flera detaljer från stenslottet finns bevarade och går att titta på idag. Bland annat på den byggnad som vi kallar för Kuskbostaden och även mest troligt några detaljer på det gamla magasinet.