Se & göra

Kuskbostaden

– nyrenoverat hus med detaljer från 1600-talet

En putsad villa med tegeltak

Det är okänt när den här byggnaden byggdes. Utifrån kartor kan vi se att den inte fanns under mitten av 1800-talet. I en brandförsäkring från 1912 går det att läsa om en trädgårdsbod med tegelfasad och tegeltak med samma placering som det vi idag kallar kuskbostaden. Så vi kan utifrån dessa dokument på ett ungefär rama in när byggnaden kom till. Husets detaljer i fönster och dörrar ser ut att vara i stil med det som byggdes under 1910-talet vilket ramar in byggtiden ännu mer.

Byggnaden är ett suterränghus vilket betyder att det är byggt i en sluttning och har i det här fallet en våning år norr och två åt söder (mot Björkuddsvägen).

Husets fasad är spritputsad, en form av fasadputs som skapar en grovkornig struktur. Lägg gärna märke till husets norra fasad. Där finns två sandstensvapen inmurade i väggen. De är bevarade och sparade från det stenslott som Claes Horn byggde under 1600-talet! Grunden är gjord i natursten som framhävs extra tydligt på husets södra sida. Huset har ett sadeltak med tvåkupigt tegel och en skorsten klädd i svart plåt. Vindskivor, fönster, dörrar samt luckan till vinden är målade i grön färg.

På husets östra sida finns en tillbyggd entré. Entrédörren är en helfransk sexfyllningsdörr med ett modernt handtag. Framför entrén är en gammal sten lagd i marken. Stenen har ordet ”Mante” inristat och det är fortfarande en gåta vem denne Mante var. Kanske en av hästarna vid slottet, eller en av kuskarna som jobbade vid slottet?

Under 2020 renoverade vi kuskbostaden. Idag fungerar huset som konferenslokal som kan bokas av den som vill, både dag- och kvällstid.

En putsad villa med tegeltak

Kuskbostaden sett från Björkuddsvägen.

Vapen i sandsten inmurad i väggen

Vapen från stenslottet aka Hornska huset från 1600-talet som nu är inmurat i Kuskbostadens fasad.

Vapen i sandsten inmurad i väggen

Vapen från stenslottet aka Hornska huset från 1600-talet som nu är inmurat i Kuskbostadens fasad.

En sten med namnet Mante inristat

Mante-stenen framför entrén.