Se & göra

Svinhuset

– svinhuset som blev en ateljé

En byggnad med putsad fasad

Byggnaden byggdes mest troligt under andra halvan av 1800-talet och användes då som svinhus. Idag hyr vi ut byggnaden till en privatperson som använder det till ateljé.

Byggnadsgrunden är av natursten och stommen av tegel, fasaden är slätputsad och vitkalkad. Fönstren har bågar av järn. Taket är ett sadeltak i svart korrugerad plåt. Med korrugerad plåt menas plåt som pressats så att veck uppstått. Om du är på plats kan du passa på att gå lite närmare och titta in under taket. På vissa ställen kan du se en glimt av den äldre takläggningen i vass som fortfarande finns kvar under plåttaket.

Entrédörren är utbytt och gjord i stående panel med glasrutor. Över entrén finns dock en äldre vindslucka bevarad. Den är gjord av svarttjärade brädor med bandgångjärn.

På byggnadens västra fasad finns en ny fönsteröppning.

Huset har ett kulturhistoriskt värde i att byggnadens form i stort sett är intakt sedan det byggdes på 1800-talet. Värde finns även i den slätputsade fasaden, fönstrens järnbågar och det bevarade gamla takmaterialet under det nya.

Ett spröjsat fönster

Järnbågarna i husets fönster har ett högt kulturhistoriskt värde.