Se & göra

Smedjan

– smedja nu som då

Den gamla smedjan med fasad i korrigerad plåt.

Den här byggnaden är troligen uppförd under slutet av 1800-talet eller tidigt 1900-tal.

Byggnaden är uppförd i tegel och har på senare tid klätts in med vit korrugerad plåt. På senare tid har huvudbyggnaden även byggts ut åt öster. Det har även byggts fler hus inom fastigheten, även de har vit korrugerad plåt som fasad.

Än idag så bedriver ett företag en smedja-verksamhet i lokalerna.