Se & göra

Ekebyhovs slott

– ett av Sveriges största trähus

Ekebyhovs slott.

Ekebyhovs slott är ett av Sveriges största trähus. Det började byggas under åren 1673–1674 på uppdrag av Carl Gustaf Wrangel men byggnaden hann dock bara bli halvfärdig innan arbetet stannade upp. Arbetet med att färdigställa byggnaden fortsatte igen år 1701 efter att Erik Lovisin köpt fastigheten. Herrgården fick då ny fasad, nya fönster och spåntaket reparerades. Inomhus lades nytt golv och det hängdes upp nya tapeter på bottenvåningen.

Slottet är byggt i en så kallad karolinsk stil med inslag av ”tessinsk klassicism”. Utmärkande drag för den karolinska stilen är former som harmoniserar med naturen. Stilen växte fram som en motvikt mot de många ståtliga och pampiga slott och herrgårdar som byggdes under samma tid. Inslagen av ”tessinsk klassicism” märks av i byggnadens strama uppbyggnad och säteritak.

Slottets fasad har en profilerad locklistpanel med en mörkgul kulör. Fönstren är röda med vita fönsterfoder.

Lyft blicken till taket och så märker du att det är uppdelat som i två partier. Den här typen av tak kallas för säteritak och var vanligt förekommande under stormaktstiden i Sverige. Efter stormaktstiden fortsatte det vara populärt på herrgårds- och slottsbyggnader. Taket är idag klätt med kopparplåt. När herrgården byggdes hade det spåntak, men det byttes sedan ut till järnplåt vid en renovering 1832. I samma renovering fick huset även vindskupor som finns kvar än idag. 1958 renoverades taket igen och det var först då som taket blev i kopparplåt.

Framför herrgården finns en större grusplan som idag används som parkering. På den östra gaveln finns en pergola i kullersten som byggdes till under 1920-30-talet.

På baksidan av slottet, åt norr, breder slottsträdgården ut sig och bortom det tar park och skog vid som också hör till slottsområdet.

Byggnaden är ett av Sveriges största bevarade trähus och även mycket välbevarat. Det gör det unikt och ger det ett högt kulturhistoriskt värde.

Idag äger och driver Ekerö kommun Ekebyhovs slott som fungerar som en kurs- och konferensgård och centrum för kulturaktiviteter i kommunen.

Närbild på rött fönster med vitt fönsterfoder och gul träfasad

Närbild på husets mörkgula fasad, röda fönster och vita fönsterfoder