Se & göra

Magasinet

– byggnad som blivit utbyggd i etappet och som kanske bär på detaljer från 1600-talets stenslott

Magasinet och utbyggnad

Den här byggnaden har byggts ut i flera omgångar och har fungerat som magasin och stall. Den vita huskroppen i mitten bygges år 1786 och är med det en av slottets äldsta ekonomibyggnader. När det byggdes användes det som spannmålsmagasin. Tillbyggnaderna har byggts till under tidigt 1900-tal.

Magasinet har vit spritputsad fasad. I fasaden syns också svarta raka ankarjärn. Porten och fönsterluckorna är gjorda av järn. På baksidan finns två nischer, en slags inbuktning i fasaden, med en snäckformad dekoration högst upp. Dessa kan möjligen ha suttit på det gamla stenslottet, Hornska huset.

Tillbyggnaderna har rödmålade träfasader.

Idag använder Ekerö ridskola den östra tillbyggnaden som stall och magasinet används fortfarande till spannmålshantering.

Detalj i fasaden
Dörr till magasinet