Se & göra

Knalleberg

– arbetarbostad som blev klubbstuga

Vit byggnad med grön farstukvist.

Det här huset har tidigare fungerat som arbetarbostad för anställda vid Ekebyhov. Vi tror att det byggdes någon gång under sent 1700-tal och var sedan bostad fram till 1980-talet då det sista hushållet flyttade ut. Sedan 1987 hyr vi ut huset till Mälarö skid- och orienteringsklubb som använder det som sin klubbstuga.

Byggnaden är uppförd av liggtimmer. Under 1980-talet renoverades fasaderna och de reveterades, träfasad som putsas, med spritputs (grovkornig struktur). Taket renoverades också. Det öppnades upp för takfönster och takmaterialet byttes ut till svart plåt i tegelimitation. Skorstenen är också täckt av svart plåt. Vid samma renovering utökades huset med nya utrymmen för omklädning, dusch och bastu. Tillbyggnaden har en svagt rosa lockpanel.

Byggnaden har en farstukvist som byggts till på senare år. Ytterdörrarna har också tillkommit på senare tid och är utförda i oljad stående träpanel med glasruta.

Byggnaden är en av de äldsta i området som tillhör Ekebyhov och har med det ett stort värde som en del av den äldre arbetarbebyggelsen. Dock har renoveringar som förändrat byggnadens ursprungliga form och detaljer tagit bort mycket av det kulturhistoriska värdet.