Se & göra

Adam Fredenstierna & Gustava von Berchner

Fredenstierna

Av en händelse köper Adam Fredenstierna och hans Gustava von Berchner Ekebyhov 1769 och flyttar in med hela sitt hushåll. Redan dagen därpå får dom besök av kung Adolf Fredrik med gemål, drottning Lovisa Ulrika. Kungaparet hade ett syfte med besöket visade det sig, dom fikade själva efter Ekebyhov. Men Adam och Gustava låter sig inte övertalas, trots att budet höjs flera gånger.

Paret lägger en stor förmögenhet på att renovera Wrangelska huset som var förfallet och kunde "med möda nyttjas". 1780 dör Adam Fredenstiernas "lilla Gustava" i hans armar och han skaldar:

"Tack för hwar dag

Tack för hwarje timma jag njutit i din ljufva famn

Må mina dagars minsta timma

Säll sluta i de sällas hamn!"

Efter Gustavas död hopar sig olyckorna över Adam Fredenstierna.