Se & göra

Albrecht Elof Ihre

Den bisarra excentrikern som tackade nej till stol nummer tre i svenska akademien.

Albrecht Elof Ihre

Albrecht Elof Ihre "Excellensen" föddes på Ekebyhov 1797. 15 år gammal skickades han till Uppsala universitet för studier i juridik och orientaliska språk. Han hann bli både ecklesiastikminister och utrikesstatsminister samt friherre och serafimerriddare innan han gick i pension. Albrecht var den högst taxerade personen i Ekerö 1862 med en inkomst på 4380kr.

Han påverkade politiken på Ekerö och formulerade en rad motioner om behjärtansvärda frågor, som att "skolbarnen skulle bjudas på soppa" och ett "varmt rum i sockenstugan skulle inrättas till bibliotek".

Han gifte sig aldrig och det gjorde inte heller hans tre systrar som bland annat tillbringade sin tid på Ekebyhov med att brodera mängder med inredningsdetaljer.

I efterlevande släktingars anekdoter, har "Excellensen" överlevt som en rätt bisarr personlighet. Här finns historier om hur han lät begrava en av sina systrar, Anna sofia. Hon lades i ett gravkor försett med ventilationsgaller. Så småningom började kroppen lukta. Det kom till en domstolsprocess och Albrecht Ihre fick slutligen gå med på att mura igen gravkoret.

Albrecht Ihre har även gått till eftervärlden som den i världshistorien som tre gånger i följd tackat nej till stol nummer tre (den ständige sekreterarens stol).

Albrecht avled 1877.

Ekebyhov - Tidsspegel under 400 år. Ingela Maechel. Bild Nationalmuseums arkiv.