Se & göra

Anders Grape

Bibliotekarien som blev kvar i 40 år

Anders Grape

När bibliotekarien Anders Grape (1880-1959) klev in i det grönblå biblioteket här på Ekebyhov en dag 1909 fann han en livsuppgift. Så skriver adelsöbon och författaren Ingela Mæchel i sin bok om Ekebyhov. I fyrtio år ägnade sig Grape sedan åt att forska kring den unika boksamling som Albrecht och Anna Sophia Ihre hade med sig när de flyttade hit 1790. Förutom Albrechts far, språkforskaren och professorn Johan Ihres d.ä:s egna samlade verk och hundratals handskrifter på svenska, isländska, samiska och latin bestod Biblioteca Ihereana även av böcker som först professorn själv och sedan hans sonson, excellensen och utrikesministern Albrecht Elof Ihre, köpt för att utöka samlingen. På hyllorna i det här rummet stod en gång såväl handböcker i trädgårdsskötsel och lantbruk från 1700-talet som ritningar på lusthus, grindar och bagarstugor samt reseskildringar, biografier och italiensk poesi i vackra band.

Bild från biblioteket

Biblioteket i Ekebyhovs slott

Under 1900-talets fyra första decennier var Anders Grape en återkommande gäst hos ryttmästare Johan och hans hustru Sigrid Ihre. Enligt Grape följde de båda ”med levande intresse, stor långmodighet och förklarligt nog stundom något av motsatsen” hans arbete. I förordet till de två böcker om vardera 800 sidor som Anders Grape skriver om Ihres boksamling tackar han Johan och Sigrid för ”en strålande gästfrihet och oförglömliga minnen från otaliga besök . . . som genom godsherrens sprudlande vitalitet och värdinnans älskvärda väsen alltid blivit till högtider.”

Idag är familjen Ihres boksamling spridd över världen. På 1800-talet donerar Albrecht Elof Ihre dyrgripar ur samlingen till bland annat Kungliga biblioteket. 1909 och 1911 skänker ryttmästaren Johan och Sigrid Ihre flera värdefulla volymer till Uppsala universitetsbibliotek, där Anders Grape då är anställd. Innan Ekerö kommun köper slottet 1980 säljer familjen Ihre de flesta av de böcker som då finns kvar på Sotheby’s auktionshus i London för cirka en miljon kronor, vilket är tre gånger så mycket i dagens penningvärde.

Text: Maria Ullsten 2019-11-25