Se & göra

Ebba Leijonhufvud

– en av Sveriges rikaste och mäktigaste kvinnor

Ebba Leijonhufvud

Grevinnan Ebba Leijonhufvud var Ekebyhovs första slottsfru. Redan vid 21 års ålder blev hon en av Sveriges rikaste kvinnor när hennes man greve Svante Sture dog och hon fick förvalta det stora Sture-­arvet åt dottern Anna Margareta. 1618 gifte Ebba Leijonhufvud om sig med riksrådet Klas Horn (1583—1632). Det var de två som på 1620-­talet lät bygga Ekebyhovs stenslott.

Ebba Leijonhufvud var duktig på att skaffa sig inflytande. Hon gjorde karriär vid hovet och lyckades genom skickligt spel gifta bort sin dotter Anna Margareta med den mäktige rikskanslern Axel Oxenstiernas son Johan.

I november 1632 kallades Ebba Leijonhufvud till Berlin för att bli hovmästarinna hos den nyblivna änkedrottningen Maria Eleonora. Drottningen hade stängt in sig för att sörja Gustav II Adolf som dödats i dimman på slagfältet i Lützen och förvarade kungens hjärta i ett skrin.

Tillbaka i Sverige blev Ebba Leijonhufvud fostermor och “upptuktelse-­föreståndare” åt den blivande drottning Kristina, dotter till Maria Eleonora och Gustav II Adolf. Av Kristinas memoarer framgår att det måste varit en svår uppgift, skrev Kristina om sin barndom på slottet Tre kronor.

1648 tvingades Ebba Leijonhufvud begrava sitt enda barn, Anna Margareta Sture. Hon hade avlidit i den tyska staden Osnbrück, dit hon följt med sin man Johan. Han hade sänts ut på fredsuppdrag av svärfadern Axel Oxenstierna som ville få slut på det 30-­åriga kriget. Det hade tagit två år att få hem Anna Margaretas döda kropp.

- Jag var hos din svärmoder på Ekebyhof över pingstdagarna… jag kom med henne till tals om din saliga hustrus liv… skrev rikskansler Axel Oxenstierna till sin son Johan våren 1647.

Trots att svärsonen Johan bara ett halvår efter Anna Margaretas begravning gift om sig med sin ungdomskärlek, “den mycket ljufliga” fru Margareta Brahe, gjorde Ebba Leijonhufvud honom till sin universalarvinge och det var han som fick ärva Ekebyhov.

Ebba Leijonhufvud var känd som en frikostig donator till kyrkan. Hon skänkte bland annat ett altarkläde i sammet och andra dyrbara textilier till Ekerö kyrka. De förvaras idag på Statens historiska museum.

Text: Maria Ullsten 2019-11-25