Se & göra

Johan Ihre

Språkforskaren som inte bodde på Ekebyhovs slott men vars böcker bevarades i slotetts bibliotek

Porträtt av Johan Ihre

Vid sidan av Linné var Johan Ihre en av Uppsala universitets mest lysande stjärnor under 1700-talet och kanske en av Sveriges främsta humanistiska språkforskare någonsin. Han var professor i latinsk poetik, politik och vältalighet. Han ägnade åtskilliga år av sitt liv åt ett latinsk-svensk, svenskt-latinskt lexikon Glossarium Sviogothicum och för denna och andra insatser blev han adlad.
Johan Ihre gjorde också en nyöversättning av Silverbibeln, som på direkt uppmaning av Drottning Kristina rövats från Prag 1648 och förts till Stockholm av krigsherren Carl Gustaf Wrangel, som ju lät bygga Ekebyhov 1674.

Det var hans son Albrecht Ihre som köpte Ekebyhov 1790. Ihresläkten ägde sedan Ekebyhov slott under nästan 200 år. Albrecht ärvde faderns ofantligt stora boksamling med ovärderliga handskrifter och all slags litteratur - biografier, trädgårdsböcker, reseskildringar, böcker i geografi, naturkunskap, språkvetenskap, medicinhistoria, brevsamlingar mm.

Biblioteket på Ekebyhov blev ett av Sveriges förnämsta privatbibliotek. I början på 1900-talet fick bibliotekarien Anders Grape från Uppsala universitet uppdraget att dokumentera boksamlingen. Det tog honom 40 år! Sammanställningen för hans forskarmödor resulterade i två tjocka böcker "Ihreska handskriftssamlingen" på 800 sidor vardera.

Johan Ihres värdefulla böcker skingrades så småningom. En del såldes på auktion på Sotheby´s i London. På Carolina Rediviva i Uppsala förvaras den stora handskriftssamlingen med Johan Ihres egna skrifter och dokument. När Ekerö kommun köper slottet 1980 finns inga böcker längre kvar .

Text: Maria Ullsten 2019-11-25