Se & göra

Runstenar & Runstensparken

Med Ekerös vikingahistoria och plats som kulturellt arv finns runstenar på många av våra öar. Inte minst i runstensparken där gamla runstenar får nytt liv.

Kalle Runristare.

Runstenar

Flera av kommunens runstenar skapades runt år 1000. Runstenarna är våra äldsta bevarade originaldokument på det svenska språket och därmed viktiga länkar till forntiden. Ursprungligen placerades de ofta i strategiska lägen, till exempel intill farvägar.

Många runstenar är just från tiden då Sverige kristnades och flera av dem innehåller kristna budskap.

Runstensparken

Runstensparken på Adelsö är en utställning där gamla runstenar har avbildats i naturlig storlek och med ursprungliga färger. Här kan du få en pratstund med Kalle Runsristare, en av Sveriges få runristare.

Kalle Runristare berättar om folktro och magi i Hovgården

 

Gå på Runstensjakt

I Ekerö finns många runstenar. Är du ute och far på vägarna och ser en blå skylt med ett R på så vet du att det finns en runsten i närheten. På runkartan kan du se exakt var de finns.

En träskylt med bokstaven R och två vita pilar.