Se & göra

Krigargraven på Birka

Hjalmar Stolpe hittade något exceptionellt när han 1878 grävde ut en kammargrav på Birka. Varför var graven så unik att den skrev om vikingahistorien?

En kvinna i vita kläder ligger i ett vikingaskepp. I skeppet finns ägg, djur, grönsaker och varma fällar. I båda ändar av skeppet brinner det. Rök kommer ut under skeppet.

En man med hög militär status

Först trodde man att graven tillhörde en man med hög militär status. Den innehöll nämligen en komplett uppsättning vapen av toppklass. Ett tveeggat svärd, en bredbladig yxa, två sköldar, en lång huggkniv med beslagen skida och två dekorerade spjut.

Allt hade placerats runt den döde att ta med sig på resan till dödsriket. Graven ligger dessutom nära försvarverken på Birka.

Här vilar en krigare av högsta rang

I graven fanns också en samling pilspetsar, troligen har pilbågen och pilkogret multnat bort med tiden. Med sig i graven hade den döde också två hästar; en hingst och ett sto.

Gravens krigiska karaktär förstärktes av en amulett i form av en spjutspets, kanske ett tecken för guden Oden. Här fanns också ett stort mantelspänne som förknippas med krigare, och en komplett samling spelpjäser av en sort som brukar hittas hos militära ledare från den tiden då spelet kunde användas för att öva upp strategier i krig och anfall.

Den döde måste ha varit en krigare av högsta rang och kanske också en militär ledare. Och en man förstås.

Grav Bj581 – krigargraven

Graven fick det inte så spännande namnet Bj581 och ses som den rikaste krigargraven på Birka. Alla fynd från Bj581 blev noggrant uppmärkta, även alla benfragment efter den döde.

Graven har ofta visats som ett praktexempel på en krigargrav från vikingatiden. Till exempel i Hjalmar Stolpes gravplan och senare som en illustration gjord av Evald Hansen.

Men, i graven som hade allt, fanns det mer att upptäcka.

Nytt liv i graven

Arkeologen Charlotte Hedenstierna-Jonson ledde ett forskningsprojekt för att undersöka hur Birkas invånare mådde under storhetstiden. När forskarna gjorde DNA-analyser på skeletten från Birkas gravar, så visade det sig att krigaren i Bj581 var en kvinna. Det blev en världssensation. Kunde det stämma?

Krigiska kvinnor är inget nytt i den nordiska historien. I fornnordisk litteratur berättas då och då om kvinnor som beväpnat sig och gått i strid, och också om så kallade “sköldmöer”, kvinnor i nordisk mytologi som krigade.

Unik i sitt slag

Graven är unik på flera sätt. Förutom att graven ställer våra förutfattade meningar på ända, så är också grav Bj581 unik på grund av gravgåvornas tydliga symbolik, och att den döde lagts till vila helt utan att på något sätt avslöja att en kvinna vilar där.

Hennes fulla uppsättning vapen och andra statusföremål tyder på att hon var en militär ledare, möjligen med ansvaret att skydda Birka mot angrepp. Krigarkvinnan begravdes på en plats där hon kunde fortsätta att spana ut från Birkas försvarsverk över Mälarens farleder. Kanske gör hon det än i dag?