Se & göra

Vikingakungen Björn Järnsida

På Munsös östra sida kan du se en väldig gravhög från järnåldern. Gravhögen är 20 meter bred och fem meter hög. Här finns ett stort gravfält med massor av fornlämningar. Varför är just den här graven så spännande?

En man utklädd till viking håller i ett svärd. 

Här finns ett stort gravfält med massor av fornlämningar. Varför är just den här graven så spännande?Storleken och platsen för högen säger oss att det vilar en mäktig person här. Kanske en kung eller en hövding?

Graven är sedan länge känd som Björn Järnsidas hög eller Björnshögen, kan det verkligen vara den mytomspunne vikingakungen och en av våra tidigaste kända kungars viloplats?

Björn Järnsida – en känd doldis

Björn Järnsida har fått nytt liv genom tv-serien “Vikings” och har blivit något av en världskändis. Men trots att han idag blivit känd för en helt ny generation och trots att han finns med i flera av de isländska sagorna, så vet vi inte mycket om honom.

Var Björn verkligen son till den ryktbare Ragnar Lodbrok? Vilar han på Munsö? Och fick Björn Järnsida sitt namn på grund av sin osårbarhet i strid? I gamla texter kan vi läsa att han flera gånger klarade livet mot alla odds.

Vikingaattacken mot Paris

I Ragnar Lodbroks saga, som skrevs under mitten av 1200 talet, berättas att Björn Järnsida var med sin far i den stora vikingaattacken mot Paris år 845. En strid där vikingarna blev överösta med silver och guld för att lämna staden. En av flera eskapader som Björn och de andra Lodbrokssönerna sägs ha varit med på, även det kan du se skildrat i TV-serien "Vikings".

Björn Järnsida ska ha regerat över området kring Mälaren i början av vikingatiden och kan också vara anfader åt flera mäktiga sveakungar, till exempel Erik Segersäll - en historisk kung mot slutet av 900-talet.

I gränslandet mellan saga och historia

Berättelserna om kung Björn rör sig i gränslandet mellan saga och historia och det är nästan omöjligt för oss att veta om det rör sig om en verklig person, en blandning av flera olika personer eller en påhittad karaktär i den medeltida litteraturen.

Vad vet vi om Björn Järnsida?

Vi vet att det fanns en kung vid namn Björn i början av 800-talet som regerade över Birka och Hovgården på Adelsö, för när missionären Ansgar kom till Birka år 829 togs han emot av kung Björn.

Sannolikt bodde kungen tvärs över vattnet, på Hovgården. Härifrån hade han uppsikt över Mälarens otroligt viktiga handelsvägar. Vid Mälaren fanns också den absolut viktigaste handelsplatsen under vikingatiden i det som senare skulle bli Sverige.

På Hovgården finns än idag tre stora gravhögar som för tankarna till kungshögarna i Gamla Uppsala. Kanske är det egentligen i någon av dessa högar som den verklige kung Björn vilar? Oavsett om han hette Järnsida i efternamn.

Varför gravhögen på Munsö?

Hervors saga från 1200 talet bygger på äldre sagor och beskriver bland annat kriget mellan gotiska stammar och hunnerna. En skrift från 1600-talet avslutas med en uppräkning av forna kungar och här nämns att Björn Järnsida stammade från Munsöätten.

Vi kan inte säkert veta att listan över kungar verkligen fanns i de äldre versionerna av sagan, men låt oss komma tillbaks till Björnshögen på Munsö.

Björnshögen på Munsö ligger på ett gravfält från omkring 550-800 e.Kr. På högens topp kan du se ett stort fragment av en runsten från slutet av 1000-talet. Men stenen avslöjar inget om vem som vilar där.

Björn Järnsida eller annan mäktig härskare?

I slutet av 1600-talet och början av 1700-talet så band riksantikvarien Johan Peringskiöld samman sagokungarna med Sveriges olika kungshögar. Han kom fram till att den stora gravhögen på Munsö måste ha tillhört Björn Järnsida, kanske med stöd från uppräkningen av kungar i Hervors saga.

Vi får tänka på att Peringskiölds arbete präglades av stor passion, kanske till och med mer än vetenskaplig hållning.

Alldeles intill gravfältet på Munsö hittar vi ortnamnet Husby, vilket tyder på att där funnits en kungsgård. Men högen ifråga tillhör tiden innan den legendariske kung Björn förekommer i sagorna.

Kanske är inte kungshögen på Munsö Björn Järnsidas grav, men förmodligen ligger här en mäktig härskare från vår spännande historia. Mälaröarna har ju i över tusen år varit boplats för sveakungar och drottningar, och så än idag.